agenda:  

Lezing over Johannes Lodewijk Dulcken

18-03-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Expositie: "Loof den Heere"

01-04-2024

Oude Stadhuis

St. Stephanuskerk (4) (HS 23)

Omdat lang zitten niet goed is voor de inwendige mens staan we nu op en gaan door het volgende deurtje. We komen nu in het zuidelijk gedeelte van de kerk. Hier waren eens de banken van het stadsbestuur. Kijkt u even naar links. Hier was vroeger een kleine ingang vanaf de Ridderstraat. Deze is nu dicht gemaakt. Iets verder links ziet u een oude klok staan daterend uit 1617. Links boven in de klok ziet u het wapen van Hasselt.

Dan lopen we nu iets door en komen bij de ingang van de tegenwoordige consistorie. Dit was vroeger de sacristie. Kijkt u daar naar binnen dan kijkt vanuit vele hoeken (boven) een gehouwen gezicht u aan. Deze sacristie en een ander gebouwtje iets verder links, daar waar nu de opnamespullen staan, zijn buiten de kerk aangebouwd. Voor de lichtval door de ramen hebben de daken een typische vorm gekregen en worden wel “lessenaarsdaken” genoemd. Het laatst genoemde gebouwtje was vroeger de plaats van de Heilige Grafkapel. Deze kapel werd gesticht aan het eind van de 15e eeuw. Hier aan de muur bevindt zich nog een grafschrift ter nagedachtenis van twee priesters: Albert en Tijmen ter Linden. Verteld wordt dat voor de restauratie van de kerk dit grafschrift omgekeerd in de muur zat gemetseld. Dit zou gekomen zijn door de hervorming, waarbij men het grafschrift omkeerde.

Dan zullen we nu eens zien hoe die reformatie gegaan is. Aanvankelijk was Hasselt niet zo gecharmeerd van de nieuwe leer. De pastoor bleef in de stad en werd onderhouden. Van de aangeboden diensten van een legerpredikant in 1572 met name Hendrik Middendorpius werd geen gebruik gemaakt. Ook viel er geen verandering in het stadsbestuur te bespeuren. De reformatie moest van de Staatse zijde worden afgedwongen. Lees maar wat de geschiedschrijvers vertellen: “Den 26e october 1582 hebben hopman Corn. van Steenwijk, Wolter van Doorn en Nicolaas van Haarlem elks omtrent vijftig soldaten sterk wezende, komende van Zwartsluis de stad van Hasselt in Overijssel int afsluiten der poorte met verassing ingenomen, waarbij niet meer dan vier of vijf gewond wordende. Zij hebben eenige huizen geplunderd en de beelden in de kerke geslagen en doen prediken de gereformeerde religie.”

U merkt dat ze het hadden voorzien op die beelden en nu vraagt u zich misschien af waarom? Zij meenden dit te moeten doen op o.a. Exodus 34;17: “Gij zult u geen gegoten goden maken”. Het tweede gebod: “Gij zult u geen gesneden beeld maken, etc.” Exodus 20; 4 en 5. De volgende keer gaan we verder. © Derk Westerhof

Volg hier de “looproute”

foto: Beeldbank Cultureel Erfgoed Nederland nr: 154862, 092093