Ontdek de schoonheid van deze kleine Hanzestad
WORDT LID!

Wij werken aan een nieuwe website

 

Ook de Historische Vereniging Hasselt gaat met haar tijd mee. Daar hoort een nieuwe website bij. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Binnenkort nemen we u graag mee door historisch Hasselt op onze mooie nieuwe site. Tot dat moment; nog even geduld. Dank voor uw begrip!

Inkijk Exemplaar

Hasselt Historiael

Het tijdschrift van de Historische Vereniging Hasselt is Hasselt Historiael. Vrijwel vanaf de oprichting van de Vereniging in 1983 is het blad Hasselt Historiael met een frequentie van éénmaal per kwartaal verschenen. In dit blad wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Hasselt, aan personen uit de geschiedenis, aan belangrijke gebeurtenissen, aan boeken die over Hasselt verschijnen en aan archeologisch en bouwkundig onderzoek dat regelmatig door onze vereniging plaats vindt. Hasselt Historiael geeft het publiek een levendig inzicht in de geschiedenis, cultuur en architectuur van Oud Hasselt.

Leden van de HVH krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar.

 

Opzegging verloopt schriftelijk en moet voor 1 december gedaan zijn. Het lidmaatschap kost 17 euro per jaar (automatische incasso) via IBAN: NL47 RABO 0325 6014 37. Losse nummers van Hasselt Historiael kosten € 5,50 exclusief verzendkosten. U kunt ook losse exemplaren kopen op het Oude Stadhuis te Hasselt bij het Toeristisch Informatie Punt of bij Vivant aan de Hoogstraat 2. Wilt u een bijdrage leveren, dan gelieve artikelen en foto’s voor ons tijdschrift uiterlijk de laatste twee weken van ieder kwartaal in te leveren. 

Teksten graag in Word-bestand en foto’s apart in jpg-formaat. Stuur uw mail naar info@historischevereniginghasselt.nl

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u lid worden van de Historische Vereniging Hasselt? Stuur dan een mail naar info@historischevereniginghasselt.nl.

Historische Vereniging Hasselt
Markt 1
8061 GG Hasselt
Postbus 6
8060 AA Hasselt

IBAN rekeningnummer: NL47 RABO 0325 6014 37
BIC: RABONL2U

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 16:00 (zomermaanden)
E-mail: info@historischevereniginghasselt.nl
Website: www.historischevereniginghasselt.nl