agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Hoogstraat 08 Rijksmonument

Huis met gepleisterde lijstgevel met op de verdieping vroeg negentiende eeuwse schuiframen

Inleiding

Drie, in de kern laat middeleeuwse panden, met voorgevels uit de eerste helft van de 19e eeuw, omstreeks 1890 in twee fasen tot winkels verbouwd. De drie panden hebben één huisnummer 8. Gemakshalve worden ze hier alle drie genummerd: v.l.n.r. 8a, 8b en 8c. 8c Is een rijksmonument en wordt hier niet nader omschreven. De status van Rijksmonument 8a en 8b is misschien onzeker, derhalve worden ze hier in de gemeentelijke monumentenlijst opgenomen.

Omschrijving

8a en 8b zijn opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen over twee bouwlagen en onder met pannen gedekte zadeldaken. Beide panden bezitten aan de voorzijde een kelder met resp. een ribloos kruisgewelf en een tongewelf. De oudste delen van het metselwerk in de kelder van nr. 8b kunnen voor 1380 worden gedateerd. De voorgevels bezitten op de begane grond een winkelpui uit circa 1900, samengesteld uit een hardstenen onderdorpel en gedetailleerde raamstijlen. De muurdammen en de plint, waarin keldervensters zijn aangebracht, zijn gepleisterd. De verdiepingen dateren uit de eerste helft van de 19e eeuw en zijn ongepleisterd. Ze bezitten elk twee vensters met een roedeverdeling in T-vorm. De tweede verdiepingen bezitten vrijwel identieke klokgevels waarin een dubbele deur met glas met een hijsbalk erboven.