Ontdek de schoonheid van deze kleine Hanzestad
WORDT LID!

Nieuws

Hoe veenarbeid de familie Gloerich naar Hasselt bracht

Op maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur zal Hans Gloerich in het Oude Stadhuis van Hasselt een lezing houden over de herkomst van zijn familie en de vestiging van zijn overgrootvader in Hasselt.

De familienaam Gloerich is vermoedelijk bij vele Hasselters bekend vanwege het drama dat zich voltrok op 29 september 1916 in het café-logement aan het Burgemeester Royerplein. Op die dag vielen daar drie doden door respectievelijk een moord, een zelfmoord en een tragisch ongeval.

De wortelsvan de familie liggen in het Osnabrücker Land. De betovergrootvader van Hans Gloerich was Johann Wilhelm Glurich (1807-1874). Hij vestigde zich in de winter van 1836/37 met zijn zwangere vrouw Elisabeth Kemme in Hasselt. Johann Wilhelm, die zich later Jan Gloerich liet noemen, vond aanvankelijk een bestaan als veenarbeider in de Olde Maten. Het jonge paar trok in bij Jans oudere, ongehuwde broer Derk in een huis aan de Hoogstraat dat tegenwoordig het huisnummer 27 draagt.

Ook broer Derk Glurich (1803-1863) was vervener van beroep. Al in 1833 verrichtte hij veenarbeid in de buurt van Hasselt. Samen met twee collega’s uit zijn geboortestreek nam Derk Glurich werkzaamheden aan voor het graven van een flinke sloot in het gebied ten noorden van Hasselt waar nu het natuurgebied de Olde Maten is. Zij waren Duitse seizoenarbeiders, Hannekemaaiers of Hollandgänger, zoals ze in Duitsland worden genoemd.

In de ondergrond van het gebied tussen Hasselt en Zwartsluis bevindt zich laagveen. Hieruit mochten de slotengravers voor eigen rekening en risico turf maken en verkopen. Wel moesten zij zowel aan de opdrachtgever als het Rijk vooraf belasting betalen over de hoeveelheid gewonnen veenspecie. Deze opdrachtgever was de Commissie, benoemd voor de uitvoering van werken tot verbetering van de waterleidingen in het district tusschen de Dedemsvaart en het Meppelerdiep. De Commissie werd ingesteld om de slechte waterhuishouding te verbeteren. Deze was een gevolg van de rampzalige watersnood van 1825 en een ‘foutje’ in de constructie van de Dedemsvaart bij de stadsgracht van Hasselt. De zeventien ingelanden gingen in 1830 akkoord met het voorstel van baron van Dedem om tot verbetering van de situatie te komen, maar er moest veel meer gebeuren. De hoge kosten werden gedekt door de belasting op turf en de uitgifte van obligaties.

 Onder leiding van de Commissie is onder andere het Erfgenamensluisje ten noorden van de stadsgracht van Hasselt gebouwd en is er 300 kilometer afwateringssloten gegraven in het gebied dat nu bekend is als de Olde Maten. Deze werkzaamheden vonden plaats in de periode 1833-1859. Derk Gloerich en enkele collega’s waren de eersten die in 1833 begonnen met het uitgraven van de Rechterensgracht. Ze begonnen bij de Stadsweg en groeven in noordelijke richting.

 Hans Gloerich heeft archiefonderzoek gedaan naar de rol die deze Commissie heeft gespeeld. De complete belastingregisters en de notulen van de Commissievergaderingen waren hiervoor het uitgangspunt. Dit onderzoek resulteerde in 2006 in het boek ‘De vervening in de Olde Maten van Rouveen (1833-1859)’. In zijn lezing komen de familie Gloerich en de werkzaamheden van de Commissie aan de orde.