Ontdek de schoonheid van deze kleine Hanzestad
WORDT LID!

Nieuws

Bij werkzaamheden in de Raamstraat met een graafmachine is een kabel kapot getrokken.

Onbekend

Omdat buurtbewoners vermoedden dat het archeologisch onderzoek betrof en een activiteit of initiatief was van de Historische Vereniging Hasselt nam men contact op met onze vereniging.  Wij waren echter niet van deze werkzaamheden op de hoogte en kunnen dus ook niet door de buurtbewoners verantwoordelijk worden gesteld.

Illegaal

Het bleek dat de graafwerkzaamheden op meer dan 30 centimeter diep in de nabijheid van een monument plaatsvonden. Ons is bekend dat voor een dergelijke activiteit toestemming nodig is van de betreffende autoriteiten.  En dat is natuurlijk volkomen terecht.
Wanneer in Hasselt archeologisch onderzoek plaats gaat vinden worden wij in het algemeen  door de autoriteiten op de hoogte gesteld. Meestal is dat de gemeente Zwartewaterland of een regio- of provinciale archeoloog. Desgevraagd bleken ook zij niet op de hoogte.

De graafwerkzaamheden zijn dus illegaal en wij zijn er op geen enkele wijze bij betrokken.

Nasleep?

Ons is niet bekend of deze graafwerkzaamheden en de eventuele archeologische waarde daarvan achteraf bij de autoriteiten zijn aangemeld. En ook niet of er handhavingmaatregelen zijn getroffen.
Uiteraard zijn wij wel geïnteresseerd in eventuele resultaten van deze ongeoorloofde graafpartij als die een ander licht werpen op wat tot dusver bekend was.